Zastavovacia štúdia 51 chát Ústie nad Priehradou

Zastavovacia štúdia 51 chát Ústie nad Priehradou

Zastavovacia štúdia vytvorená hlavne pre komunikáciu s úradmi.

Zastavaná plocha

-

Obytná plocha

-

Úžitková plocha

-

Pre získanie potrebných povolení, vyjadrení a súhlasov väčšieho investičného zámeru potrebujete štúdiu či už zastavovaciu alebo inú štúdiu podobného charakteru.

Tu sme riešili zastavanie predmetného územia možnými 51 kusami rekreačných chát vrátane možného uloženia inžinierských sietí vrátane prípojok. Celé sme to zohľadňovali z hľadiska rišešnia zásobovania vodou na hasenie požiarov a podobne.

Typ projektu

Zastavovacia štúdia pre investičný zámer a komunikáciu s úradmi

Autor

Kontra Architekti – Ing. arch. Radoslav Kurucz

Stupeň projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia

Dátum

2020

Klient

Súkromný investor

Miesto

Ústie nad Priehradou

Stupeň inžinierskej činnosti

Riešené územie

Páči sa Vám projekt?
Alebo potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás