Náš tím

Ing. Peter Kontra

Stavebný inžinier

Bc. Dominika Mikušková

Junior projektant

Ing. Jozef Novobilský

Požiarna bezpečnosť

STÁLE HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

PRACUJEME S

Používame originálne softvéry (platené licencie) pre zaistenie najvyššej kvality našej práce a projekcie. Využívame najmodernejšie CAD cloudové riešenia pre zdieľanie a koordináciu projektov medzi našimi profesistami.