Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie?

Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie?

Skôr než sa rozhodnete stavať Váš vysnívaný dom potrebujete projektovú dokumentáciu. V dnešnej dobe je množstvo projekčných a architektonických kancelárií alebo jednotlivcov ktorý Vám vedia vypracovať projekt rodinného domu pre stavebné povolenie. Pri rozsiahlom výbere projektantov, ľudia často vyberajú projektantov ktorý tlačia na cenu. Je to však správne? Každopádne staviate poväčšine len raz za život a kvalitný projekt Vám môže ušetriť množstvo času pri realizácii Vášho bývania a taktiež ušetriť náklady na výstavbu. V konečnom dôsledku môžte vďaka lacnému projektu do výstavby investovať mnohonásobne viac finančných prostriedkov ako by ste čakali. Preto si dobre zvážte komu zveríte vypracovanie projektovej dokumentácie pre Váš domov. V tomto článku Vám však priblížime čo od nás dostanete, keď sa nám rozhodnete zveriť Vaše sny o budúcom domove. Projektovú dokumentáciu odovzdávame v 4 výtlačkoch zviazaných v doskách s informáciami o investorovi stavby a projektantovi, ktoré obsahujú:

časť ARCHITEKTÚRA

časť ZDRAVOTECHNIKA

časť ELEKTROINŠTALÁCIE

časť VYKUROVANIE

časť VZDUCHOTECHNIKA – REKUPERÁCIA

časť STATIKA

časť POŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOV

časť PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Riešime kompletnú službu pre zákazníka. Vyriešime architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, návrh interiéru a projekt interiéru vrátane realizácie hrubej stavby a stavebného povolenia, všetko pod jednou strechou
kontra@karch.sk
+421 918 963 421
www.karch.sk