Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie?

Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie?

Skôr než sa rozhodnete stavať Váš vysnívaný dom potrebujete projektovú dokumentáciu. V dnešnej dobe je množstvo projekčných a architektonických kancelárií alebo jednotlivcov ktorý Vám vedia vypracovať projekt rodinného domu pre stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie je súbor dokumentov, ktoré sú potrebné pre získanie stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Tento projekt obsahuje všetky informácie o plánovanej stavbe a jej realizácii, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie jej technickej a legislatívnej správnosti. Tu je niekoľko základných dokumentov, ktoré by mali byť súčasťou projektu pre stavebné povolenie:

časť ARCHITEKTÚRA

časť ZDRAVOTECHNIKA

časť ELEKTROINŠTALÁCIE

časť VYKUROVANIE

časť VZDUCHOTECHNIKA – REKUPERÁCIA

časť STATIKA

časť POŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOV

časť PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Riešime kompletnú službu pre zákazníka. Vyriešime architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, návrh interiéru a projekt interiéru vrátane realizácie hrubej stavby a stavebného povolenia, všetko pod jednou strechou
kontra@karch.sk
+421 918 963 421
www.karch.sk