Implementácia BIM v kontra architekti

Implementácia BIM v kontra architekti

Náš architektonicko-projekčný ateliér používa nástroj „BIM“ už dlhšiu dobu. Pojem „BIM“ pochádza z anglického názvu „Building Information Modeling“ čiže v preklade to znamená informačný model budovy v ktorom je vytvorený virtuálny počítačový model budovy s informáciami o nej ešte pred tým než sa reálne začne stavať. Čo však informačný model budovy v skratke „BIM“ zahŕňa?

Predovšetkým to je:

Hlavnou výhodou projektantov a architektou využivajúcich metodiku BIM je spolupráca a prístup k centrálnemu modelu stavby z hľadiska svojej profesie, alebo pozície v celom procese (životnom cykle) budovy. Architekti napríklad využívajú 3D model, rozpočtári používajú údaje v tabuľkovej forme (množstevné výkazy) jednotlivých prvkov a konštrukcií, investora okrem vizuálnej časti stavby zaujímajú aj ďalšie ukazovatele, ako je napríklad podlahová plocha, náklady stavby, energetická hospodárnosť na ktorú v dnešnej dobe kladieme vysoký dôraz v pomere cena/výkon.

BIM model je komplexom parametrických prvkov a konštrukcií, pričom vstupnými parametrami môžu byť materiálové a konštrukčné vlastnosti prípadne cena alebo informácie o výrobcovi.

3D BIM Model stavby rodinného domu Stodola

Obrázok: illustrarch.com