Implementácia BIM v kontra architekti

Implementácia BIM v kontra architekti

Náš architektonicko-projekčný ateliér používa nástroj „BIM“ už dlhšiu dobu. Pojem „BIM“ pochádza z anglického názvu „Building Information Modeling“ čiže v preklade to znamená informačný model budovy v ktorom je vytvorený virtuálny počítačový model budovy s informáciami o nej ešte pred tým než sa reálne začne stavať.

BIM (Building Information Modeling) je v súčasnosti veľmi dôležitým nástrojom v oblasti stavebníctva. Tento proces modelovania umožňuje stavebným firmám a projekčným ateliérom vytvárať digitálne modely budov a inžinierskych sústav. Tieto modely umožňujú lepšie plánovanie a správu projektov, čím sa zvyšuje efektivita a znižuje počet chýb a nedostatkov.

Projekčné ateliéry, ktoré používajú BIM, majú mnoho výhod. Jednou z hlavných výhod je možnosť vytvárať a spravovať veľké projekty s viacerými vrstvami a zložitými procesmi. BIM modely umožňujú efektívnejšiu komunikáciu medzi tímami projektového manažmentu, architektov, inžinierov a ostatných účastníkov projektu. Tieto modely poskytujú podrobné informácie o rôznych aspektoch projektu, ako sú napríklad materiály, technológie a procesy, ktoré sa používajú pri výstavbe.

BIM tiež znižuje počet chýb a nedostatkov pri projekte. Vďaka digitálnym modelom môžu projekčné ateliéry a stavebné firmy identifikovať problémy v modeli a vyriešiť ich pred výstavbou. Tým sa znižujú náklady na opravy a znižuje sa riziko opakovaného práce. BIM modely tiež umožňujú plánovať a riadiť lepšie časové harmonogramy, čím sa znižuje čas potrebný na dokončenie projektu.

Ďalšou výhodou BIM je, že umožňuje viacnásobné využitie digitálnych modelov. Tieto modely môžu byť použité na viacero projektov, čím sa znižujú náklady na vývoj nových modelov a zvyšuje sa efektivita pri tvorbe nových projektov. Taktiež umožňuje vytvárať rôzne varianty projektu, ktoré môžu byť porovnávané a hodnotené, aby sa našlo najlepšie riešenie.

Výhody použitia BIM v stavebníctve sú teda jasné. Projekčné ateliéry, ktoré používajú BIM, môžu plánovať a riadiť projekty efektívnejšie a znižovať náklady na vývoj a výstavbu.

Výhody BIMu v našom projekčnom ateliéri:

BIM je pre projekčné ateliéry nepostrádateľnou súčasťou tvorby projektov. Vďaka nemu je možné vytvárať lepšie a presnejšie projektové dokumentácie, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu stavby a zároveň prispievajú k efektívnejšiemu a ekonomickejšiemu priebehu celej výstavby. Preto by mali projekčné ateliéry BIM vnímať ako investíciu do budúcnosti a využívať jeho potenciál

BIM model je komplexom parametrických prvkov a konštrukcií, pričom vstupnými parametrami môžu byť materiálové a konštrukčné vlastnosti prípadne cena alebo informácie o výrobcovi.

3D BIM Model stavby rodinného domu Stodola

Obrázok: illustrarch.com