Kedy nám stačí ohlásenie drobnej stavby?

Kedy nám stačí ohlásenie drobnej stavby?

Ohlásenie drobnej stavby treba podať keď:

V prípade, že plánujete drobnú stavbu, ktorá nespĺňa kritériá pre povinnosť získať stavebné povolenie, môže vám stačiť len ohlásenie drobnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby je potrebné v prípade, že ide o drobné stavebné úpravy alebo drobné stavby, ktoré nespôsobujú zásadné zmeny v konštrukcii alebo funkčnom využití stavby a ich súčet neprevyšuje 40 m². Medzi drobné stavby, ktoré môžu byť ohlásené, patria napríklad:

medzi ďalšie podmienky drobných stavieb patria:

Všetky drobné stavby musia spĺňať určité technické a hygienické normy a nemajú byť v rozpore s miestnymi stavebnými predpismi a s platným územným plánom. Pred začatím stavby by ste mali skontrolovať miestne stavebné predpisy a konzultovať s odborníkom, ktorý vám poskytne bližšie informácie o tom, či je vaša stavba považovaná za drobnú stavbu a či stačí len ohlásenie drobnej stavby.

Máte záujem o projekt pre stavebné povolenie ? Ozvite sa nám a vypracujeme Vám kompletný projekt pre stavebné povolenie s možnosťou Inžinieringu.
kontra@karch.sk
+421 918 963 421
www.karch.sk