Realizácia rodinného domu v obci Strelníky

Typ projektu

Rodinný dom

Služby klientovi

Architektonická štúdia

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Náklady stavby (rok 2020)

150 000€

galéria realizovaného projektu