Revitalizácia bytového domu

Revitalizácia bytového domu

Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu vrátane kompletnej sanácii balkónových častí

Zastavaná plocha

400,15m²

Obytná plocha

-

Úžitková plocha

1397,38m²

Obnova alebo revitalizácia tohto bytového domu spočívala v kompletnej rekonštrukcii bytového domu vrátane zateplenia obvodového plášťa a všetkých tepelných mostov tejto typickej panelovej sústavy T06-B Žilina. Táto panelová sústava ktorá sa stavala na území SR svojou konštrukciou nespĺňa aktuálne platné teplotechniké normy čo má často za následok plesne v interiéroch bytov, zatekanie vrátane extrémnych strát tepla. Keďže bytový dom v Zuberci nebol niekoľko rokov okrem výmeny fasádnych okien nijak významne rekonštruovaný, investor sa rozhodol pre kompletnú modernizáciu vrátane nadstavby 4 bytových jednotiek.

Bytový dom v súčasnosti bude ponúkať dokopy 16 bytových jednotiek, predovšetkým 2 a 3 izbových bytov s balkónmi. Strešný plášť bytového domu je navrhnutý ako sedlový zastrešený plechovou falcovanou krytinou v štandardnej antracitovej farbe. V rámci bytového domu došlo ku kompletnej modernizácii plynovej kotolne vďaka čomu sa úspora energií na vykurovanie zníži o polovicu.

Typ projektu

Revitalizácia bytového domu

Spracovateľ projektovej dokumentácie

kontra architekti, s.r.o.

Stupeň projektovej dokumentácie

Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Dátum

2022

Klient

Súkromný investor

Miesto

obec Zuberec

Stupeň inžinierskej činnosti

Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie

Pôvodný stav bytového domu
Navrhovaný stav bytového domu

Páči sa Vám projekt?
Alebo potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás