Rekonštrukcie

Plánujete investičný zámer? Alebo rekonštruujete Váš rodičovský dom? Riešime všetky druhy prestavieb, stavebných úprav rodinných domov, bytov a administratívy.

Vypracujeme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu k Vášmu stavebnému zámeru či už ide o rekonštrukcie starých stodôl, nadstavieb dvojgeneračných rodinných domov a podobne.

V príprave
Rekonštrukcia RD Lúčky